Crossmedia vormgeving

Via confrontatie willen we dat jullie deze week meningen vormen rondom het thema “Mensenrechten”. Jullie vertalen indrukken die jullie gedurende de week opdoen zelfstandig in beeld. Over deze beelden ga je in discussie met je groep. Als afsluiting maken we gezamenlijk rondom jullie beelden een tentoonstelling.

Er is voor gekozen om het onderwerp “Mensenrechten” voor CM/CT/MV/MD te verdelen in drie domeinen; discriminatie, vluchtelingen en privacy en veiligheid. Je gaat met een groepje van 5 studenten, geselecteerd uit CM/MV/CT/MD klassen leerjaar 2 en 4, de week doorlopen. Uiteraard is het de bedoeling dat je tijdens de netwerkweek zoveel mogelijk nieuwe mensen leert kennen.

Er zijn 2 groepen samengesteld met ieder ongeveer 15 teams van 5 studenten. Elke groep volgt eenzelfde programma begeleidt door een aantal vaste docenten.

Wie waar is ingedeeld is bepaald a.d.h.v. een vragenlijst. Deze vragenlijst heb je ingevuld tijdens de personality les (in de week van 8 januari). Heb je de vragenlijst niet ingevuld dan ben je random ingedeeld.  Op deze site vind je verder alle overige informatie. Kijk voor de zekerheid nog even in het weekend vooraf gaand aan de netwerkweek waar je bent ingedeeld en of er nog iets verandert is in het programma.

Er zijn verschillende blokken in het programma die hieronder worden besproken. Lees dit goed door zodat je weet wat je kunt verwachten en waar en wanneer je ergens moet zijn. Er is een blok “Lezingen door gastsprekers”, een blok “Films in het Natlab”, een blok “Excursie Den Haag”, een blok “Werkopdracht Eindhoven” en tot slot 2 blokken “Beelddiscussies”.
SintLucas | Netwerkweek fase 2 en 3 | 22 januari 2018 5
In onderstaand schema zie je het programma van elke groep. Op de website zie je in welke groep je bent ingedeeld. Let even goed op de tijden en waar je wanneer moet zijn.

Zorg dat je maandag bij de start op tijd bent anders mis je direct de aansluiting bij je groep!!!!

Er zijn twee groepen docenten. De groep blokdocenten in de linker kolom en de zogenaamde groepsdocenten genoemd rechts van de groepen.
De blokdocent(en) starten het specifieke blok op en geven aan wat de bedoeling is voor het geval dat dit niet duidelijk is. Met name het blok beelddiscussie incl. de opstart, onder leiding van Egi, is hier belangrijk. V.w.b. de andere blokken zorgen deze docenten dat de studenten goed begeleid worden naar bv. het Natlab voor het filmblok, de verschillende lezingen en een goede opstart van de werkopdracht Eindhoven.

De groepsdocenten begeleiden de studenten van de verschillende teams. Bij deze studenten kunnen zich de studenten aan- en afmelden, problemen binnen het team bespreken en allerlei vragen stellen over de opdrachten. Deze docenten houden de afwezigheid bij en zorgen dat dit in Magister wordt opgenomen. Als team kun je met al je vragen bij hun terecht.

Groep A Groepsdocenten Groep B Groepsdocenten
Maandag ochtend

 

Uitleg opdracht en kennismaking met je groep

9.00-9.30 uur

Uitleg opdracht en kennismaking met je groep

9.30 uu-10.00 uur

Werkopdracht Eindhoven
Van 9.30 uur – 13.00 uur
Lezingen
Van 10.00 uur – 13.00 uur
Maandag middag Lezingen

Van 13.00 uur – 16.00 uur

Werkopdracht Eindhoven
Van 13.00 uur – 16.30 uur
Dinsdag ochtend Film
Van 9.00 uur – 12.30 uur
9.30 uur 5 minuten praatje – start – 20 min pauze10.15 uur tot 12.00 uur
Excursie Den Haag
Dinsdag middag Beelddiscussie 1
Van 13.00 uur-16.30 uur
  Excursie Den Haag
Woensdag ochtend Excursie Den Haag Beelddiscussie 1
Van 9.00 uur-12.30 uur
Woensdag middag Excursie Den Haag Film
Van 13.00 uur – 16.30 uur
Donderdag ochtend Beelddiscussie 2
Van 10.00 uur – 12.00 uur
 
Donderdag middag  

 

Beelddiscussie 2
Van 13.00 uur – 15.00 uur
Vrijdag ochtend Vrij Vrij

Groepsindeling in PDF formaat
groepA
groepB

Bij de lezing zit je ingedeeld volgens de horizontale rijen L1, L2 of L3

Beelddiscussie 1 en 2

Wij willen jouw mening en dagen je uit die ook uit te durven spreken! Tijdens de beelddiscussie kies/bewerk/maak je individueel beelden uit je verzamelde foto’s, tekeningen, teksten, graffiti, enz. die je gedurende de hele week hebt verzameld.

Je meldt je op de aangegeven tijden bij je groepje en begeleider. Zorg dat je je middelen bij je hebt zodat je ook kunt gaan illustreren, beeldbewerken, enz. Voor een duidelijk beeld van wat er verwacht wordt starten we maandag met een inleiding. Zorg dat je deze zeker niet gaat missen! Lees vooraf ook goed door wat de bedoeling is. Heb je vragen dat kun je ze op maandag direct stellen!

 Excursie Den Haag

Voor deze dag meld je je om 10.30 uur op het centraal station Den Haag (uitgang aan de kant van de Turfmarkt) bij één van je begeleiders en je groepje. De begeleider wijst je waar je groepje staat. Vervolgens ga je met je groepje op pad a.d.h.v. de PeaceApp. Deze app kun je eenvoudig gratis downloaden op je mobiel (doe dit van te voren zodat je weet wat je moet doen!!!).

Via de PeaceApp kun je a.d.h.v. een route en een kaart kennis maken met de Internationale Zone in Den Haag. Hier vind je een heleboel organisaties die zich bezighouden met vredesvraagstukken, internationaal recht en veiligheid. Bij sommige instellingen kun je gewoon naar binnen voor meer uitleg. Ga bv. zeker even binnen bij het Vredespaleis waar je een gratis audiotour kunt volgen.

Probeer gedurende de dag beelden te maken van alles wat je inspireert over het thema en deze organisaties. Deze beelden kun je later gebruiken bij de beelddiscussies. Overleg gedurende de dag met elkaar over waarom je welke beelden maakt en kijk wat de meningen zijn hierover binnen je groepje. Zie meer info hierover in het kopje “Beelddiscussie 1 en 2”.

Wist je dat Den Haag een internationale stad is van vrede en recht en dat er sinds de opening van het Vredespaleis in 1913 zo’n 160 organisaties zich in Den Haag  gevestigd hebben (waar tienduizenden mensen werken) die zich bezighouden met vredesvraagstukken, internationaal recht en veiligheid. Dit past bij de Nederlandse grondwet. In artikel 90 staat namelijk dat de Nederlandse regering de taak heeft om de ontwikkeling van internationale rechtsorde te bevorderen. Een belangrijk doel, dat Nederland als een van de weinige landen ter wereld in de grondwet heeft opgenomen.

Er is een kans dat studenten van de afdeling Sign zich aansluiten bij jullie. Dus heet ze welkom namens CM/CT en maak gezellig kennis en breid je netwerk uit!

Werkopdracht Eindhoven

Gedurende dit dagdeel ga je met je groepje Eindhoven in. Je meldt je maandag bij je begeleider en bij je groepje op de 3e verdieping. Na de inleiding of na het onderdeel “Lezingen” (afhankelijk van in welk groep je bent ingedeeld) ga je Eindhoven verkennen. Alles wat je ziet op het gebied van privacy en veiligheid leg je vast. Denk aan voorzieningen in winkels, straten, gebouwen, enz. Bespreek met je groepje wat je hiervan vindt en probeer de beelden te ordenen zodat je ze makkelijk kunt inzetten voor de beelddiscussies.

Lezingen

Dit dagdeel staat in het teken van lezingen over mensenrechten in het algemeen. Er zijn lezingen over vluchtelingen, discriminatie en privacy en veiligheid. Je meldt je op maandag op de genoemde tijden op de 3e verdieping. Elk uur staat er een lezing op het programma. Welke lezing je volgt is afhankelijk van je groepje. Ben op tijd zodat je weet waar je moet starten.

Erwin Huggers (ICT projectleider) / Karin Dekkers (Functionaris voor Gegevensbescherming)
Aan de hand van vragen en tegenstelling wordt er gediscussieerd rondom het thema – Privacy en veiligheid

Arash Kamali Sarvestani (Filmregiseur)
Aan de hand van van fragmenten van zijn film “Chauka please tell us this time” vindt er een discussie plaats

Andy Falkenburg (werknemer Immigratie- en Naturalisatiedienst)
Een verhaal over protocollen rondom vluchtelingenzaken.

 Film

Dit blok ga je films kijken rondom het thema “mensenrechten”. Dit wordt gedaan in het Natlab. Meld je weer op de afdeling 3e verdieping bij je groepje en je begeleiders op de aangeven tijd. We lopen daarna gezamenlijk naar het Natlab!

Er is een selectie gemaakt uit de volgende films:

Un Bacio (Speelfilm 102 min)
VORM: live action in combinatie met animatie. Daarnaast in de vertelstructuur ook een bijzonder einde. (verhaal wordt letterlijk voor een deel teruggespoeld om een alternatief einde aan de kijker te tonen)

Black Sheep (korte documentaire, 16 min)
Follows two brothers from the North of England and their adolescent curiosity for the EDL – a right-wing street protest movement against radical Islam in Britain. This observational documentary portrays the working class youth culture in the North and the impact that the EDL has on these impressionable young men. Watch Sam and Jack decide for themselves whether this organisation, that some call racist and xenophobic, is a cause worth fighting for.
VORM: hele sterke observerende ‘fly on the wall’ documentaire.

Estate (7 min. combinatie life action en collage) (deze is in plaats van Bon Voyage)
VORM: Op een zonnig strand lijkt de tijd stil te staan. Een uitgeputte zwarte man ploegt moeizaam door het zand, terwijl de vakantiegangers om hem heen niets lijken op te merken. Vrij geïnspireerd op een foto van Juan Medina uit 2006 op het Spaanse strand bij Gran Tarajal.

Stranger in Paradise (documentaire, 72 min)
VORM: bijzondere film op het snijvlak van documentaire en fictie. Kun je het mooi hebben over de ethiek van filmmaken.

#chicagoGirl (documentaire, 52 min)
VORM: Amerikaanse documentaire voor breed publiek. Noemen ze ook wel eens ‘popcorn documentaire’, hoewel in dit geval niet heel gepast, want ontzettend heftig verhaal.

Bon Voyage (korte animatie, 6 min)
VORM: simpele pen-animatie

Fruitvale Station (speelfilm, 81 min)
VORM: Waargebeurd verhaal, met ook aan begin en einde echte beelden.

The Verdict (Speelfilm, 90 min)
VORM: interactieve rechtbankfilm, waarbij de kijker zelf het einde bepaald. Schuldig of niet-schuldig.