MediaManagement – PodiumEvenementenTechniek

Netwerkweek 4 staat in het teken van de politiek. Tijdens deze week komen verschillende onderdelen van ‘Loopbaan en Burgerschap’ aan bod waaronder ‘internationalisering’. Een van de burgerschapscompetenties is de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt. In Nederland worden de arbeidsomstandigheden gekoppeld aan wetten en regels. Wanneer we de arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden bekijken, zijn deze anders dan in Nederland. Het gaat dan om de arbeidsomstandigheden in fabrieken waar kleding wordt geproduceerd. Het is goed om deze vergelijking te maken, omdat je dan ziet wat de gevolgen zijn van het niet voldoende vastleggen van veiligheidsmaatregelen. Ook gaat het tijdens deze netwerkweek over de sociaal maatschappelijke burgerschapscompetentie. Deze heeft betrekking op de deelname binnen een maatschappij waarin een aantal woon- en leefregels gelden. Deze deelname zorgt ervoor dat we ook op de hoogte moeten zijn van waar we in de westerse samenlevingen gebruik van maken, zoals de industrieën.

Doelen voor de netwerkweek:
• Het bewust worden van
• Het bewust worden van
• Het benutten van
• Het inzichtelijk maken van

Wat gebeurt er met jou …
Stel je voor dat… Vandaag, zaterdag, ga je lekker shoppen. Dit doe jij natuurlijk regelmatig. Je staat in de winkel en ziet dat een onbekende een broek uit het rek pakt, in de tas stopt en naar de uitgang loopt. Wat doe je? Even later kom je buiten en zie je dat de “dief” is aangesproken door de stadswacht, een paar omstanders bemoeien zich ermee en maken het werk van de stadwacht moeilijk. Wat doe je? Politie komt erbij, de “dief” wordt aangehouden en meegenomen, weer bemoeit een omstander zich ermee. Ook deze wordt nu aangehouden en gaat mee naar het bureau. Wat doe je? Zomaar iets wat kan gebeuren op straat, hoe ga jij hiermee om / wat is je reactie

Democratie en recht
Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en overheid.

Deze week ga je in gesprek over recht en rechtspraak, ga je kijken waar onze vertegenwoordigers hun werk doen en ga je zelf nadenken over democratie en rechtspraak.

Opdracht Netwerkweek
Binnen je netwerkgroep werk je in teams van maximaal 6 studenten aan een ludieke actie om mensen bewust te maken van de ……………In 7 dagdelen gaan jullie samen een concept ontwikkelen, uitwerken, presenteren en evalueren.

Je volgt hierbij de projectfasering:
• oriënteren & onderzoek doen
• concept ontwikkelen
• concept uitvoeren
• presenteren en evalueren

Let op:
• Binnen dit thema werk je met je team aan bewustwording.
• Een team bestaat uit een mix van studenten van Event2.

Afronding en beoordeling
Afronding vindt plaats tijdens het laatste dagdeel. De afronding gebeurt door middel van een presentatie (groep en individueel) en een persoonlijke reflectie in je procesboek. Na de presentaties worden in iedere klas de drie beste producten uitgekozen. Vervolgens kiezen de docenten de meest excellente uit.

Verdiepingsopdracht extra, uitdaging variatie
Variaties/meerdere producten

Leerdoelen en -activiteiten
• Kennis hebben van en een mening hebben over het thema …….
• Jouw verhaal koppeling leggen tussen de problematiek van het thema en de politiek in Nederland
• Kunnen samenwerken en elkaar feedback geven.
• Binnen de groep een specifieke rol kunnen vervullen.
• Het kunnen werken naar een eindproduct binnen de gestelde termijn (deadline) op basis van een plan van aanpak en planning.
• Gebruiken/toepassen van eerder opgedane kennis en vaardigheden en dit delen met je medestudenten (peer learning).

Leeractiviteiten:
• luisteren, kijken, verhelderende vragen stellen, verwerken van informatie
• samenwerken, taken verdelen
• informatie rondom thema verzamelen en samenvatten
• documentaire(s) bekijken, discussiëren en standpunt/mening bepalen
• brainstormen en mindmappen
• maken van een plan van aanpak
• uitvoeren van de producten
• presenteren en reflecteren

Tijdens deze week heb je nodig:
• Je laptop (inclusief de noodzakelijke software)
• Pen en tekenmaterialen (zoals potloden, markers, schaar, plakmiddel)
• Spullen om een gaaf tastbaar product te maken.
• Eventueel een eigen (film)camera
• Procesboek

Maak iets moois van de onderlinge samenwerking en geniet met volle teugen van deze
netwerkweek.